Bendix-regulator

Syrgasregulatorn arbetar med automatisk blandning och behovsdosering, vilket innebär, att den automatiskt reglerar sammansättningen luft-syrgas med hänsyn till höjden. Vidare doserar den med hänsyn till förbrukarens behov- öppnar endast under inandningsfasen.

En aneroidpåverkad luftventil i regulatorn stryper lufttillförseln vid ökande höjd för att vid ca 9000m (höjd) helt stänga lufttillförseln, och regulatorn levererar ren syrgas. Vid höjder runt 5000m och däröver kommer det att skapas ett övertryck i masken inte stort men helt märkbart. Det ligger mellan 0,2-3,7mmHg och underlättar för lungorna att få in luft-syre blandning i tillräcklig mängd. Bröstkorgen fjädrar ut ju högre man flyger utan tryckdräkt. Förmågan att andas ut blir därför sämre, fjädern bottnar.

Manuell reglering av regulatorn kan ske med det VITA reglaget som sitter i mitten av de tre på regulatorns framsida . Detta reglage har två lägen NORMAL och 100%. Läge normal där skötes doseringen enligt den inbyggda automatiken, läge 100% stänger man manuellt av lufttillförseln och får då endast ren syrgas oberoende av vilken höjd man befinner sig på.

Det vänstra RÖDA reglaget är en nödventil med tre lägen . Mellanläget är normala driftläget. Övre läget EMERGENCY gör att regulatorn lämnar ett högre tryck än normalt, tryck-ökningen är ca 6,5mmHg av syrgastrycket. Undre läget TEST som är återfjädrande till NORMAL GER ETT UTGÅENDE TRYCK AV CA 20MMhG I MASKEN. Användes för att kontrollera att masken tätar väl mot ansiktet. En inbyggd säkerhetsventil ser till att det inte blir för högt utgående tryck i masken.

Flödesindikatorn FLOW indikerar syrgasflödet genom blinkning och är höjdkompenserad.

Manometern visar syrgasens tryck i den ingående ledningen.

Andnings slangen anslutes till regulatorn på en stos och tätning garanteras genom slangklämma runt slangen. Regulatorn skyddar mot för högt utgående tryck i utandningsstossen genom en fjäderbelastad ventil.

Anslutningen för syrgastryck in är i regulatorn en 3/8 gänga med 24 gängor /tum UNF, OCH INGÅENDE NIPPEL KAN VARA AV KONISKT UTFÖRANDE . Avtätning kan/bör ske med gängtape som är godkänd tillsammans med ren syrgas.

Det högra GRÖNA reglaget är en från -till funktion och skall vara låst med låstråd i sitt övre till läge. I från läget är syrgasinloppet till regulatorn blockerat.

 


© 2009  Ottsjö Fjällflygläger