2009 års läger/camp

 

09-03-19

Hårda västliga vindar med mycket fuktig luft i området, igen flygning idag. Detta var sista dagen på årets läger som här avslutas, en resultatrapport kommer att presenteras senare. Välkommen tillbaka 2010, vecka 11 och 12 då det femtionde lägret i rad sedan 1961 arrangeras.

Hard winds from west bad grey weather with lot of moist, no flying today. This was the last day of the camp, the camp is now over. Welcome back year 2010, week 11 and 12, it will be the fiftieth camp sins the start 1961. 

09-03-19

Väslig vind och svag "vallbovåg" som gav en höjd till 1800 m och det blev 22 starter med 16 timmar

Calm winds from west and a week "Vallbo wave" gives us 1800m and  22 flights with 16 hours. 

09-03-18

Väslig vind med vallbovåg samt några snöbyar som vi fick på oss. Dagens resulterade i en maxhöjd på 3600m med 26 starter och 33 timmar.

The winds come from west and "Vallbo wave" give us the lift up to 3600m. A couple of snow showers held us down on the ice sometimes. In total we get 26 flights and 33 hours.  

09-03-17

Hårda nordvästliga vindar och otaliga snöbyar, ingen flygning idag

Strong wind from northwest and frequent snow showers, no flying today

09-03-16

En dag ned västliga vindar och Vallbo våg 3-4 diamanthöjder och en hel dröse med guld höjder. 36 timmar och 30 starter

A day with winds from west and "Vallbo wave" 3 - 4 diamond heights and several gold heights. In total we got 30 flights and 36 hours.

09-03-15  

Solen sken från en klarblå himmel fram till eftermiddagen då vi fick in en hel del cirrusmoln och hela dagen var det mestadels vindstilla. Dock steg det upp till 1600m. Totalt 28 timmar

The sun shine to afternoon then we got some cirrus clouds in calm winds. However we got up to 1600m. Total 28 hours.

09-03-14  

Info senare

Info later

09-03-13   

Info senare

Info later

09-03-12   

Sydliga vindar och mycket turbulent luft, 12 flygningar och höjder upp till 1300m

Wind from south and very turbulent weather, 12 flights up to 1300m.

09-03-11   

Låga moln, ingen flygning idag

Bad grey weather, no flying today

09-03-10   

Klart väder och inga vindar till en början sedan drev det in låga moln från öster. Inga höjder dock 14 starter

Clear sky and no winds at the beginning later clouds from east stop all flying. 14 flights but no heights.

09-03-09   

I sydliga vindar, med några snöbyar blev det en kanondag. De flesta fick minst guldhöjd och det verkar som vi har fått 3 diamanter. Totalt blev det mer en 20 starter och 40 timmar.

In Strong winds from south, with some snow showers it had been a great day. The most of the pilots get at least a gold height and we got three diamonds’....    In total we have more than 20 flights and 40 hours.

09-03-08   

Snö i luften hela dagen, ingen flygning idag

Snow in the air all day, no flights to day

09-03-07

Lägret klart att ta emot vågen och dess utövare.....    Lägret startade bra, ett fåtal starter men med höjder upp till 4500m.

The camp is now ready for the wave pilots......    The camp gets a good start, a couple of launches and top altitude to 4500m.


© 2009  Ottsjö Fjällflygläger