Detta hände på 2010 års läger

This was happen on Camp 2010

 

10-03-14

Snö i luften från lunch, ingen flygning idag                                                                                                        Lägret håller på att etablera sig, svåra snö och is-förhållanden gör att snöröjarna har stora problem.

Snow in the air from lunchtime, no flights to day. The camp is going to be established, however the "snow desk" have had a hard time to clear the runways.

10-03-15

Västliga vindar med flertalet snöbyar. Det blev 8 flygningar, men inga höjder

Wind from west and several snow showers. 8 flights today but no heights

10-03-16

 Samma väder som igår fast något mer uppehåll i snöbyarna 20 flygningar men inga höjder

 Same weather as yesterday but fewer snow showers.  20 flights today but no heights


© 2010  Ottsjö Fjällflygläger