Detta hände på 2011 års läger

This was happen on Camp 2011

 

10-03-12

Årets läger startade, lägret har nu etablerat. Ett fåtal flygningar, 9st genomfördes men inga höjder.

The camp is now established, 9 flights today but no heights.

10-03-13

Syd till sydvästliga vindar. Dagens resulterade i en maxhöjd på ca 4000m med 32 starter och 36 timmar.

The winds come from south to southwest give us the lift up to round 4000m. In total we get 32 flights and 36 hours.

10-03-14

Idag nordvästliga vindar, inga höjder men ett antal entusiaster flög 25 starter och 13 timmar

Today winds from northwest, no heights but some enthusiastics flew 25 flights and 13 hours

10-03-15

Syd vindar. Dagens resulterade i en maxhöjd på ca 2300m med 32 starter och 39 timmar.

The winds come from south give us the lift up to round 2300m. In total we get 32 flights and 39 hours.

10-03-16

Även idag sydliga vindar och nu även med "Ottsöhissen" Höjder upp till 3400m med 36 starter och 60 timmar

Even to day winds from south but now with the "Ottsjöelvator" lifts up to 3400m and we flew 36 flights and 60 hours

10-03-17

"Ottsjöhissen" fortfarande aktiv.  Höjder upp till 5500m med 33 starter och 47 timmar

The "Ottsjöelvator" is still activ, give us the lift up to round 5500m. In total we get 33 flights and 47 hours.

10-03-18

Dagens resulterade i en maxhöjd på ca 2300m med 5 starter och 6 timmar.

Lift up to 2300m and we flew 5 flights and 6 hours

10-03-19

Vi flög 7 starter och 4 timmar.

We flew 7 flights and 4 hours

10-03-20

Vi flög 44 starter och 45 timmar.

We flew 44 flights and 45 hours

10-03-21

Töväder, regn och mycket kraftiga vindar från väst. På grund av den hårda vinden och mycket vatten på isen,                                             packar det flesta in flygplanen i sina vagnar under eftermiddagen och kvällningen.

Thaw, rain and strong winds from west. Due to the  heavy wind and lot of water on the ice the most of the                                                        gliders was demounted and back in the trailers                                                       

10-03-22

Samma väder som igår fast regnet har bytts ut mot snö.

Same weather as yesterday but snow instead of the rain.

10-03-23

Ottfjället fortfarande dålt av snöfall med hårda västliga vindar

The Ott mountain still hide in snowfall with heavy winds from west

10-03-24

Samma väder som igår, lägerledningen tvekar om morgondagen....

Same weather as yesterday, the camp management hesitates about tomorrow.....

10-03-25

Lägret stängs idag, ingen flygning. Dåligt väder igen, bogserflygplanen flögs till Molanda flygplats nära Järpen

The camp is closed, no flying today. Bed weather again, the towplanes flew to Molanda airport close to Järpen  

Syns om 50 veckor

See you about 50 weeks

 


© 2011  Ottsjö Fjällflygläger