Detta hände på 2013 års läger

This was happen on Camp 2013

 

13-03-17

Sydvästliga vindar. Dagens resulterade i en maxhöjd på ca 3200m med 26 starter och 36 timmar.

The winds come from southwest give us the lift up to 3200m. In total we get 26 flights and 36 hours.

13-03-18

Östlig vind med soligt väder. Dagens resulterade i en maxhöjd på 2200m med 25 starter och 28 timmar.

The winds come from east in sunny whether give us the lift up to 2200m. In total we get 25 flights and 28 hours.  

13-03-19

Östlig vind med en del moln. Dagens resulterade i en maxhöjd på 2700m med 12 starter och 15 timmar.

The winds come from east  but with clouds. Lift up to 2700m. In total we get 12 flights and 15 hours.  

13-03-20

Östlig vind med soligt väder. Dagens resulterade i en maxhöjd på 4900m med 19 starter och 26 timmar.

The winds come from east in sunny whether give us the lift up to 4900m. In total we get 19 flights and 26 hours.  

13-03-21

Idag svaga östliga vindar, inga höjder men ett antal entusiaster flög 15 starter och 9 timmar

Today calm winds from est, no heights but some enthusiastics flew 15 flights and 9 hours

13-03-22

Soigt väder och svaga östliga vindar, inga höjder men 7 starter och 3,5 timmar. Lägret stängdes idag.

Sunny whether and calm winds from est, no heights but 7 flights and 3,5 hours. The camp is now closed.

Syns om 50 veckor

See you about 50 weeks

 

 

 

 

 


© 2013  Ottsjö Fjällflygläger