Flygområdet

Nedan visas bansystemet på Ottsjö-isen. Proportionerna är inte helt korrekta men visar huvudriktningarna. Variationer kan förekomma beroende på hur isen plogas. Banor för start och landning är förskjutna sidledes vid den välbekanta husvagnen mitt i bansystemet varifrån startordning och trafik dirigeras.

 

 

Nedan återfinns en större bild på flygområdet. De riktigt bra stigområdena återfinns dock längre västerut och söder om Ottfjället tyvärr utanför kartbilden. Uppdatering kommer. I norra delen återfinns Åre.


© 2013  Ottsjö Fjällflygläger