Lägret

Ottsjö fljällflygläger anordnas varje år vanligen under vecka elva och tolv då vi vid det här laget vet att det statistiskt sett råder de bästa förutsättningarna för lävågor. Vanligen samlas mellan hundra och hundrafemtio piloter under dessa veckor och tjugo upp till trettio segelflygplan. De delar på tre till fyra bogserflygplan.

Dagen inleds med briefing klockan nio på Ottsjö bystuga. En representant från varje flygklubb deltar för att få väderbrifing med förväntade stigområden, isläget, snöröjning luftrum etc. Man tar även upp intressanta händelser under föregående dags flygningar, kommande kvällsaktiviteter mm.

Därefter börjar en febril aktivitet på isen. Segelflygplanen monteras och dras ut. Banorna röjs från eventuell snö, start ordning mm upprättas. Då vädret tillåter flygs det intensivt och speciellt de dagar då den hägrande sydvästvinden ligger på och ger de perfekta vågförhållandena. Allt kontrolleras noggrannt från markkontrollen på isen av tjänstgörande segelflygledare som har radiokontakt med alla plan i luften.

De piloter som eventuellt kommer upp på syrgashöjd dvs. över 3.000 meter övervakas extra. 3.000 meter kanske inte låter så högt men det är pga. den snabba stighastigheten i vågen, ibland 10 m/s och kanske ända upp till 15 m/s, som piloten bör andas extra syrgas för att behålla skärpan, eftersom kroppen ej anpassar sig så snabbt till de nya förhållandena.

Flygningen håller på fram emot femtiden på kvällen, ibland ännu senare om diamantväder råder. Med diamantväder brukar vi mena de väderförhållanden som göra att ett segelflygplan kan stiga från bara ett par hundra meter över Ottsjöns is till över 5 000 meter ja kanske över 10 000 meter. Se vidare under rubriken 'Lävågor'.

Per Fornander från Östersunds Segelflygklubb och nuvarande Nordisk innehavare av höjdrekordet på 10200 m har för övrigt sagt att han avbröt sin flygning när han fortfarande steg av försiktighetsskäl. Så för den rekordsugne finns fortfarande möjligheter. Det gäller bara att vara ut i rätt tid, rätt förberedd och med rätt utrustning både vad gäller materiel och sin egen fysik.

På kvällen samlas vi bland annat för gemensamma aktiviteter i Ottsjöns Fjällgård, avnjuter en delikat middag, lyssnar på föredrag, ser över utrustningen, badar bastu och umgås i största allmänhet. Fjälluften gör sitt till. Kanske är det en kväll lika vacker som den ovan, med lenticularis-molnen, vackert avtecknade mot kvällshimlen.

Ottsjö by ligger idealiskt till även om man bortser från fjällflygmöjligheterna. Byn har affär, flera små stugor som kan hyras till ett bra pris. I byn finns även skidlift och lite längre bort (ca en mil) finns Trillevallens skidområde. Ännu lite längre bort ligger Åre, (ca en halvtimme med bil). Längdspår finns flera stycken, liksom skoteruthyrning och så en bedårande fjällnatur naturligtvis. Så även om man inte vill flyga varje dag eller har icke flygande familjemedlemmar med sig så finns det gott om aktiviteter.

Under Anmälan finner du hur du anmäler dig till lägret. Lägret och Föreningen Ottsjö fjällflygläger hjälper även till med bokning av husrum mm, vilket du kan ange på din anmälan. Vilka alternativ du har kan du läsa i våran inbjudan till årets läger. Men du kan också arrangera det själv genom bla. Ottsjöbyns hemsida. Se vidare under Länkar.

Lägret förfogar över ett antal segelflygplan, så har du inte med dig eget segelflygplan eller klubbflygplan så går det bra att hyra av lägret.

Tecknaren Bertil Hladisch syn på Ottsjöflygarna


© 2015  Ottsjö Fjällflygläger